beijing1 beijing2
客 服 热 线
400-004-3669

抗嘌呤霉素抗体Anti-Puromycin [3RH11] Antibody

目录编号:EQ0001

CAS.No.:
中文别名:抗嘌呤霉素抗体
英文名称:Anti-Puromycin [3RH11] Antibody

S9.6抗体Anti-DNA-RNA Hybrid [S9.6] Antibody

目录编号:ENH001

CAS.No.:
中文别名:抗DNA-RNA [S9.6] 抗体
英文名称:Anti-DNA-RNA Hybrid [S9.6] Antibody